Swedish National HP Computer Users Group

SWEHPNUG är en ideell förening som har haft som ändamål att verka för främjande av erfarenhetsutbytet mellan användare av HP datorer, att representera de svenska HP användarna i HP International Users Group, Interex, att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot Hewlett-Packard Sverige AB, idag Hewlett-Packard, Sverige, Aktiebolag. Föreningen grundandes på 90-talet, och kommer under 2015 starta i helt ny regi.

Följ oss för att hålla er uppdaterade.

Obs. För medlemmar i SWENUG, klicka här.